Fundusz Młodzieżowy

Fundusz został powołany 18 sierpnia 2004 roku przez Fundację Elbląg w ramach projektu: „Różne problemy – jedna metoda, fundusze lokalne na rzecz społeczności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem Funduszu jest przeciwdziałanie bezrobociu elbląskiej młodzieży oraz zwiększanie jej aktywności poprzez finansowanie projektów elbląskich organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych i grup nieformalnych. W ramach otwartego konkursu grantowego, o środki z Funduszu mogą ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby uczniowskie, samorządy uczniowskie i studenckie oraz Rady Rodziców.