Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024. Zadanie publiczne jest realizowane przy współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Elblągu w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, co podkreśla znaczenie i potrzebę realizacji programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie.

Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Asystenci osobiści będą świadczyć pomoc na różnych poziomach – od wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, przez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, po towarzyszenie w czasie wyjść czy spotkań.

Program skierowany jest do szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci), które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Fundacja Elbląg zachęca do zgłaszania się zarówno osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i z innymi rodzajami ograniczeń.

Rekrutacja do Programu trwa do 26 kwietnia 2024 r. lub wyczerpania ilości miejsc.

Dostępne poniżej dokumenty (Formularz zgłoszeniowy oraz Klauzula informacyjna) należy złożyć osobiście w biurze Fundacji Elbląg w pok. 34, ul. Związku Jaszczurczego 17.

 1. Formularz zgłoszeniowy_Program ASYSTENT
 2. Zalacznik_klauzula-rodo

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń

*zachęcamy wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

 

„Wyposażenie słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji w obszarze kształcenia zawodowego”

 

Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu skierowanego do słuchaczy oraz nauczycieli Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Celem projektu jest podniesienie w okresie 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r. poziomu umiejętności zawodowych wśród grupy 60 słuchaczy (54 K, 6 M) Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Projekt jest podzielony na 3 edycje. W każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 20 słuchaczy, którym zostanie zapewnione wsparcie w postaci:

 • warsztatów „Trening interpersonalny” i „Radzenie sobie ze stresem;
 • szkoleń/kursów;
 • edukacji finansowej;
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego (psychologa i coacha rozwoju).

Wsparciem zostanie objętych również 34 nauczycieli w postaci:

 • studiów podyplomowych;
 • szkoleń/kursów;
 • staży;
 • warsztatów „Skuteczna komunikacja z uczniem”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Prawne aspekty nauczyciela” i „Wypalenie zawodowe”.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • 60 (54K, 6M) uczestników projektu zrealizuje szkolenia powiązane z kierunkiem ich kształcenia,
 • 60 (54K, 6M) uczestników projektu weźmie udział w warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: „Trening interpersonalny” i „Radzenie sobie ze stresem” przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych,
 • 60 (54K, 6M) uczestników projektu zostanie objętych indywidualnym wsparciem specjalistów: psycholog, coach, edukator finansowy,
 • 60 (54K, 6M)UP zwiększy swoją wiedzę w zakresie edukacji finansowej,
 • 34 (30K, 4M) nauczycieli weźmie udział w warsztatach z zakresu: „Skuteczna komunikacja z uczniem” ; „Radzenie sobie ze stresem” ; „Wypalenie zawodowe” oraz „Prawne aspekty pracy z uczniami”.
 • 27 nauczycieli (26K,1M) zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych oraz warsztatach.

Wartość projektu: 499 840,50 zł

Wkład UE: 427 221,30 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

PRZEKAŻ 1,5% NA DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG

 

Zostaw swoje 1,5% w Elblągu – przekaż je na działania Fundacji Elbląg, która od 24 lat działa na rzecz mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego.

Decydując się na wybór Fundacji Elbląg mają Państwo gwarancję, że środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na szczytny cel, np. programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”, pomoc w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych Fundacji Elbląg oraz inne działania statutowe.

Przy rozliczeniu należy podać nr KRS 0000033301.

Liczymy na mobilizację! Każda złotówka jest na wagę złota, a dobro ofiarowane wraca ze zdwojoną siłą!

 

 

 

 

Kolejna wspaniała inicjatywa – „Nektarki ” jako pomocnicy Mikołaja

„Nektarki „ zorganizowały kolejną inicjatywę! – spotkanie z Mikołajem i zdobienie pierniczków dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
Nie zabrakło oczywiście prezentów od Mikołaja
Wzruszająca inicjatywa młodych ludzi w ramach projektu „NEKTAR”
Dziękujemy wspaniałej młodzieży i wolontariuszom za zaangażowanie
„USMIECHY NA TWARZACH DZIECI BEZCENNE”
Stroje udostępniła nam niezawodna Wypożyczalnia Strojów Szpileczka
Stroje udostępniła nam niezawodna Wypożyczalnia Strojów Szpileczka

Wzruszająca inicjatywa młodych ❤️❤️❤️❤️w ramach projektu”NEKTAR „❤️❤️❤️❤️

            Nasze „Nektarki”
Ruszyły na spotkanie wigilijne
Odwiedzili Elbląskich seniorów ze
„Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny”.
Piękny obraz międzypokoleniowej integracji
❤️❤️❤️Serce rośnie ❤️❤️❤️
Dziękujęmy wspaniałej młodzieży za zaangażowanieA tej cudownej troszkę starszej młodzieży, za wspaniałe przyjęcie i możliwość uczestniczenia w tym światecznym spotkaniu, przesyłamy moc uścisków i życzenia
„CUDOWNIE PIĘKNYCH ŚWIĄT KOCHANI”

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ELBLĄG”

 

Fundacja Elbląg zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci z elbląskich przedszkoli. Konkurs oczekuje prac twórczych i z dużą wyobraźnią, które będą przedstawiać nasze miasto Elbląg. Prace są przyjmowane do 31 grudnia 2023 r. w siedzibie Fundacji.

Celem Konkursu jest podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki.

Z nagrodzonych prac zostaną stworzone pocztówki-cegiełki, które zostaną wykorzystane przez Fundację Elbląg do zbiórek publicznych na potrzeby osób wymagających wsparcia – podopiecznych Fundacji.

 

Na odwrocie pracy należy podać:

Imię i nazwisko,

wiek,

kontakt do rodziców/opiekunów

 

Prace literackie wraz z formularzem zgłoszeniowym przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 grudnia 2023 r. Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu obok.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Formularz_zgłoszeniowyFormularz_zgłoszeniowy

 

 

Szkolenie survivalowe w ramach projektu NEKTAR „Aktywności dla młodzieży” w Fundacji Elbląg

!!!!!! BYŁ OGIEŃ !!!!!!! 
LEŚNE PRZYGODY, PATROL, PRZETRWANIE,
WALKA O OGIEŃ, TECHNIKI PRZETRWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH, BUDOWANIE ZAUFANIA W GRUPIE I PEŁNA INTEGRACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
SZKOLENIE POD OKIEM NAJLEPSZEGO INSTRUKTORA PRZETRWANIA, KTÓRY ZADBAŁ O KAŻDY ELEMENT WYPOSAŻENIA .
(TU WSZYSTKICH USPOKAJAMY, NASZA MŁODZIEŻ SZKOLIŁA SIĘ NA ATRAPACH I REPLIKACH SZKOLENIOWYCH Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA POD OKIEM WYKWALIFIKOWANEGO PROFESJONALISTY).
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoNarodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO na lata 2021-2023. Komitet do spraw Pożytku PublicznegoKomitet do spraw Pożytku Publicznego.