Wręczyliśmy umowy stypendialne na rok szkolny 2022/2023

29 września br. odbyła się uroczystość podpisania umów stypendialnych w ramach Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Stypendium Specjalne od Zarządu na rok szkolny 2022/2023.
Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Celem programów stypendialnych jest wspomaganie wybitnie uzdolnionych dzieci, uczniów i studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami z Elbląga oraz powiatu elbląskiego w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.
Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 30 stypendystów roku szkolnego 2022/2023 na łączną kwotę 49.000 zł, a w tym:
– 18 stypendiów „Szansy”,
– 10 stypendiów „Słonika”,
– 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
– 1 stypendium Specjalne od Zarządu
Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymała Marta Michalska – Pedersen uczennica 6 klasy wiolonczeli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ciągu ostatnich dwóch lat uzyskała: I miejsce w International Viennese Spring Music Competition w Wiedniu oraz czołowe miejsca w Ogólnopolskich spotkaniach Wiolonczelowych.
Wyjątkowe stypendium Specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg, które przyznawane jest w sytuacjach wymagających wsparcia w rozwijaniu pasji i talentów wybitnie uzdolnionych elblążan otrzymała Lidia Czarnecka, która od wielu lat uzyskuje bardzo wysokie wyniki w dyscyplinie szachów.
W roku szkolnym 2022/2023 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:
– Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej
– Starostwo Powiatowe w Elblągu,
– Nadleśnictwo Elbląg,
– Osoby indywidualne,
a także ze środków własnych Fundacji Elbląg.
Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.

Wyniki „Szansy” i „Słonika”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnych „Szansy” i „Słonika”. Stypendia na rok szkolny 2022/2023 otrzymało 28 uczniów ze szkół z Elbląga i powiatu. Łączna pula stypendiów wyniosła 45.100 zł. Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 29 września br. o godz. 13.00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

 

W ramach Programu Stypendialnego „Szansa” Komisja Stypendialna przyznała 18 stypendiów na łączną kwotę 27.600 zł.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 1/2022/SZ
 • 4/2022/SZ
 • 5/2022/SZ
 • 6/2022/SZ
 • 7/2022/SZ
 • 8/2022/SZ
 • 9/2022/SZ
 • 10/2022/SZ
 • 12/2022/SZ
 • 14a/2022/SZ
 • 14b/2022/SZ
 • 15/2022/SZ
 • 16/2022/SZ
 • 17/2022/SZ
 • 18/2022/SZ
 • 19/2022/SZ
 • 21/2022/SZ
 • 22/2022/SZ

Komisja Programu Stypendialnego „Słonik” przyznała 10 stypendiów stałych na rok szkolny 2022/2023. Łączna kwota stypendiów wyniosła 17.500 zł

Stypendia otrzymają następujące osoby o następujących nr wniosków:

 1. 1/2022/SŁ
 2. 2/2022/SŁ
 3. 3/2022/SŁ
 4. 4/2022/SŁ
 5. 5/2022/SŁ
 6. 6/2022/SŁ
 7. 7/2022/SŁ
 8. 8/2022/SŁ
 9. 9/2022/SŁ
 10. 10/2022/SŁ

Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Stypendia „Szansy” i „Słonika” w roku szkolnym 2022/2023 są finansowane ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Nadleśnictwa Elbląg, darowizn od osób prywatnych i firm, zbiórki publicznej oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.

Fundacja Mecenatem Festiwalu Literatury „Wielorzecze”

W najbliższy weekend Elbląg stanie się literacką stolicą Polski. Wszystko za sprawą IX Festiwalu Literatury „Wielorzecze”.  Z wielką przyjemnością informujemy, iż Fundacja Elbląg objęła Mecenat i sfinansuje nagrodę w ramach wspierania programów kulturalnych w Elblągu .

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Skorzystaj z usług społecznych…

Zauważyłeś, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje pomocy? A może sam jej potrzebujesz?

Fundacja Elbląg przy współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych oferuje pomoc w zakresie: dietetyka, fizjoterapeuty, pedagoga, seksuologa, terapeuty, psychologa oraz edukacji pielęgnacji osoby niesamodzielnej.

Nie zastanawiaj się – zgłoś siebie lub osobę, która potrzebuje pomocy.

Więcej informacji znajduje się w poniższych linkach:

„Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami” (dietetyk, fizjoterapeuta, pedagog, seksuolog) – https://www.ecus.pl/uslugi-spoleczne/spotkania-ze-specjalistami/

„Terapia małżeńska i partnerska” – https://www.ecus.pl/uslugi-spoleczne/terapia-malzenska-i-partnerska/

„Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną”- https://www.ecus.pl/uslugi-spoleczne/srodowiskowa-opieka-okresowa/

„Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb” – https://www.ecus.pl/uslugi-spoleczne/srodowiskowa-opieka-okresowa/

Zapraszamy.

Erwin Vollerthun w Fundacji Elbląg

Tradycją jest, że Erwin Vollerthun przyjeżdża do Elbląga. Nie tylko z sentymentu, ale również po to, by wzmacniać dobre relacje polsko-niemieckie. Co roku on i inni jego krajanie wspierają finansowo tutejsze organizacje. Dzisiaj (27 lipca) darczyńca odwiedził Fundację Elbląg.

Od lat aktywnie działa na rzecz rodzimych stron swoich rodziców i żony – Elbląga i okolic. W jego działania chętnie włączyli się inni darczyńcy urodzeni jeszcze przed wojną w naszym regionie, którzy później zostali wysiedleni. Jednak ich miłość do rodzinnych stron pozostała.

Dziś darczyńca w towarzystwie Róży Kańkowskiej (przewodniczącej  Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej), odwiedził Fundację Elbląg i przekazał darowiznę w kwocie 1100 EUR.

Na powyższą sumę składają się datki kilku darczyńców, którzy wiedzą jak ważne jest budowanie dobrych stosunków i współpracy polsko-niemieckiej: Erwin Vollerthun, Gerda Renner, Helmut Pankrath, Helga Stracke, Ewald Neutatz, Heidi Raab, Brigitte i Günter Werner, Gerd Deisenhofer, Eleneore Reiner, Dietlinde Braasch, Renate Hein, Christel Gisiger, Helmut Gehrmann, Andrea Rieß, Anneliese Knorr, Dora i Hans-Jürgen Meier, Angelika i Urlich Hergenhahn.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wieloletnie zaufanie i wsparcie.

SIĘGNIJ PO STYPENDIUM FUNDACJI ELBLĄG!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa
9 września 2022 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp. 

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

W rodzinie kandydata ubiegającego się o stypendium „Szansy” średni miesięczny dochód netto z 3 ostatnich miesięcy w przeliczeniu na osobę nie może być wyższy niż 40% średniego krajowego wynagrodzenia z roku 2021(w roku 2021 średnia krajowa netto wyniosła 4083,44 zł).

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2022/2023, tj. na 10 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe warunki znajdują się w załączeniu poniżej. Tu też można pobrać formularze wniosków.

Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.  

PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”

PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK”

!!! XIX edycja Konkursu Literackiego rozpoczęta !!!

Po raz dziewiętnasty poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 31 sierpnia w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ubiegłym roku, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2021″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2021″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 sierpnia 2022 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!

 

Regulamin Konkursu Literackiego_XIX Edycja 

Załacznik_nr_1_wniosek

Załącznik_nr_2_informacje_administratora_danych .docx

Załacznik_nr_3_klauzula

Wesołych Świąt!

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm
towarzyszyły każdego dnia.
Zespół Fundacji Elbląg

Zbiórka publiczna „Pomoc dla Ukrainy”

Wspólnie z Ogrody Centrum Handlowe w Elblągu przeprowadzona zostanie kwesta do puszek na działania pomocowe
Nasi wolontariusze‍♀️‍♂️ będą zbierać datki do puszek w dniach:
4️⃣ marca (piątek) godz. 15:00 – 20:00
5️⃣ marca (sobota) godz. 12:00 – 20:00
1️⃣1️⃣ marca (piątek) godz. 15:00 – 20:00
1️⃣2️⃣ marca (sobota) godz. 12:00 – 20:00
1️⃣8️⃣ marca (piątek) godz. 12:00 – 20:00
1️⃣9️⃣ marca (sobota) godz. 12:00 – 20:00
Zebrane środki zostaną przekazane na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy, którzy trafią do Elbląga.
Liczymy na Wasze wielkie serca
AKTUALIZACJA: 25.03.2022
Bardzo dziękujemy Wszystkim osobom, które wsparły Naszą zbiórkę. Jesteście WIELCY!

Wspieramy Ukrainę! Zbiórka podczas koncertu w ZPSM

Dnia 2 marca 2022r. o godz. 18:00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu odbędzie się koncert „Zakochani są wśród Nas”.

Podczas koncertu przeprowadzona zostanie zbiórka środków na wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

Zachęcamy do udziału w koncercie!

Rada Rodziców wspólnie z Nauczycielami przygotowała wiele atrakcji m.in. kiermasz ciast przygotowanych przez Uczniów.

 

AKTUALIZACJA 3.03.2022

Szanowni Państwo!

Z wielką radością informujemy, że w czasie koncertu udało się zebrać:

 • 3 172,37 PLN
 • 15 TRY
 • 1,4 EUR

Dziękujemy za Państwa wielkie serca!