Aktualności

Ruszyła Rekrutacja do projektu „Aflatoun szansą na rozwój”

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego rozpoczyna nabór uczestników do II edycji projektu „Aflatoun szansą na rozwój”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród 90 osobowej grupy osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub/i wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotne w wieku 15-64 lata z Elbląga i powiatu elbląskiego w województwie warmińsko – mazurskim w okresie 1.06.2020-31.07.2023

W ramach II edycji, trwającej 12 miesięcy (w edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– pogłębioną diagnozę,

– aktywną integrację społeczną – warsztaty edukacyjne – poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie), grupowa aktywizacja społeczna (trening interpersonalny),

– aktywna integracja zawodowa – grupowa aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),

– indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

– szkolenia zawodowe „szyte na miarę” i stypendia szkoleniowe,

– staże, trening i pośrednictwo pracy,

– staż zawodowy i stypendia stażowe,

– wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,

 

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoją aktywność społeczno-zatrudnieniową, nabędą doświadczenia zawodowego.

 

Rekrutacja trwa do końca lipca 2021 r.

 

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie oferty projektu i powyższej informacji zainteresowanym klientom ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt w Biurze Projektu (ul. Zw. Jaszczurczego 17, p.33)  pod numerem telefonu 55 236 98 88 lub e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Data publikacji: 02.06.2021 

Mistrzowie pióra poszukiwani!

Po raz osiemnasty poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 31 sierpnia w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ubiegłym roku, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2020″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2020″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 sierpnia 2021r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!

Załączniki:

Obudź Mikołaja razem z Nami!

Mikołaj podczas drugiego śniadania w przedszkolu zakrztusił się winogronem. Do nieszczęśliwego wypadku doszło na początku lutego. Mimo długiej reanimacji doszło do niedotlenienia mózgu chłopca, który obecnie przebywa w śpiączce. Potrzebna jest długotrwała kosztowna rehabilitacja, dlatego wiele osób pospieszyło chłopcu i jego rodzinie z pomocą.

 

‼️Szanowni Państwo‼️

Zachęcamy do zaangażowania się w akcję

Obudź się Miki
Możliwości wsparcia jest wiele:
➡️ przekaż 1️⃣% podatku na rzecz Mikołaja,
➡️ wpłać darowiznę,
➡️ weź udział w organizowanym przez grupę

Offroad Elbląg rajdzie podczas, którego zostanie przeprowadzona kwesta do puszek.

American Home – Filantropem Roku 2019

W tym roku tytuł Filantropa Roku trafił do „American Home” Biuro Nieruchomości Łukasz Szulc. Wyróżnienia otrzymały firmy Kantor „Silvant” Edward Parzych oraz „AVANTE” Technika Okienna S.A. Damian Brzezinski.

Celem Konkursu o tytuł Filantropa Roku jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu oraz osób prywatnych. Zaszczytny tytuł może otrzymać przedsiębiorca, osoba fizyczna, firma prywatna lub państwowa, która w roku 2019 w sposób szczególny zasłużyła się we wspieraniu działań organizacji pozarządowych, instytucji użyteczności publicznej oraz osób potrzebujących z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.

Laureat konkursu – Łukasz Szulc od kilku lat angażuje się na rzecz lokalnej społeczności. Wśród działań darczyńcy wyróżnić możemy wsparcie: organizacji Biegu Niepodległości w 2019 roku, Mistrzostw Tańca Destination Dance Cup, akcję Mikołajkową organizowaną przez Rotary Club Elbląg Centrum, Przedszkole nr 14, sfinansowanie części kosztów oświetlenia dla Fundacji Końskie Zdrowie, a także ufundowanie nagrody głównej dla Laureata Konkursu Literackiego w 2019 roku. Decyzją kapituły konkursu – liczba działań oraz odbiorców, a także stały charakter udzielanego wsparcia świadczą o tym, że okazywana przez Filantropa pomoc jest świadoma i wartościowa.

Wyróżniona firma – „AVANTE” Technika Okienna S.A. w roku 2019 przekazała 17 okien na rzecz Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, a także w odpowiedzi na indywidualny apel –  osobie fizycznej. Ponadto, firma pokryła koszty montażu przekazanych okien. Działalność charytatywna Spółki kontynuowana jest również w roku bieżącym.

Kolejny z wyróżnionych – Kantor „Silvant” Edward Parzych  angażuje się społecznie od wielu lat. W roku 2019 wsparł Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” w organizacji „XI Międzynarodowego Memoriału Bokserskiego o Puchar Wiesława Budzińskiego”, przekazał rolety na rzecz Szkoły Podstawową nr 4 w Elblągu, a także finansowo wsparł organizację 50 – lecia Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych „ELSIN”.

Ze względu na aktualne zagrożenie COVID-19 wręczenie nagród i wyróżnień miało charakter indywidualny. Uhonorowanie laureata i wyróżnionych wśród szerszej publiki odbędzie się w przyszłym roku podczas Gali Fundacji Elbląg.

 

XVII edycja Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg rozstrzygnięta!

Konkurs organizowany co roku w ramach Programu Literackiego Fundacji Elbląg wyłania zwycięzców w dwóch kategoriach: „Elbląski Rękopis Roku” oraz „Elbląska Książka Roku”. Zgłoszone prace zostały poddane pod ocenę Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem dr. Tomasza Glinieckiego.
Decyzją Kapituły tytuł „Elbląskiej Książki Roku 2019” otrzymał zbiór wierszy pt. „Skrawek milczącej połaci” autorstwa Wiktora Mazurkiewicza. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 000 zł. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Dominika Lewicka – Klucznik za książkę pt. „M + M”.
W kategorii „Elbląski Rękopis Roku 2019” zwyciężyła Emilia Kowalska z pracą pt. „Czarna Róża”. Dzieło laureatki zostanie wydane na początku przyszłego roku. W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia: Marii Rekowskiej za rękopis „Nieprzeciętność powszedniości” oraz Grzegorzowi  Pawłowskiemu za rękopis „Opowieści fantastyczne”.
Ze względu na aktualne zagrożenie COVID-19 wręczenie nagród i wyróżnień miało charakter indywidualny. Uhonorowanie laureatów i wyróżnionych wśród szerszej publiki odbędzie się w przyszłym roku podczas Gali Fundacji Elbląg.

Fundacja Elbląg miejscem przyjaznym wolontariuszom!

Dnia 4 grudnia br. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zorganizowało uroczystość wręczenia Certyfikatów dla Organizacji Przyjaznych Wolontariuszom.
Bardzo się cieszymy, że Nasza Fundacja spełnia kryteria takiego miejsca.
Proces certyfikacji odbył się w ramach działań Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  (Korpus Solidarności).

Fundacja Elbląg wyróżniona w konkursie „Godni Naśladowania”

Dnia 2 grudnia br. odbyła się XVII Gala Konkursu „Godni Naśladowania”.

Z wielką radością informujemy, iż Fundacja Elbląg uzyskała wyróżnienie w kategorii „Organizacja Godna Naśladowania”.

Niezwykle budujące jest to, że podejmowane przez Nas działania są doceniane przez innych. Pragniemy podziękować Organizatorom, Kapitule Konkursu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań statutowych Fundacji.

Podziękowania dla Darczyńcy – AVANTE

Niezwykle się cieszymy, że na Naszej drodze spotykamy osoby i firmy, które decydują się bezinteresownie wspierać Naszą działalność.

Jedną z takich firm jest Technika Okienna Spółka Akcyjna – okna AVANTE. Dzięki życzliwości kadry zarządzającej w 5 pomieszczeniach, w których prowadzimy działania zostały wymienione okna. Przekazane i zamontowane przez Darczyńcę okna posłużą przez wiele kolejnych lat wpływając na zwiększony komfort pracy wśród kadry Fundacji.

W imieniu Zarządu oraz Pracowników serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą AVANTE i korzystania z usług firmy.