Aktualności

Znamy już wyniki Szansy i Słonika!

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnych „Szansy” i „Słonika”. Stypendia na rok szkolny 2020/2021 otrzymało 23 uczniów ze szkół z Elbląga i powiatu.
Łączna pula stypendiów wyniosła 37.300 zł z czego kwota 14 200 zł zostanie przekazana w formie darowizny przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej.
W ramach Programu Stypendialnego „Szansa” Komisja Stypendialna przyznała 18 stypendiów na łączną kwotę 25 800 zł.
Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium
1. 1/2020/SZ
2. 2/2020/SZ
3. 3/2020/SZ
4. 4/2020/SZ
5. 5/2020/SZ
6. 6/2020/SZ
7. 7/2020/SZ
8. 8/2020/SZ
9. 9/2020/SZ
10. 10/2020/SZ
11. 11/2020/SZ
12. 12/2020/SZ
13. 14/2020/SZ
14. 15/2020/SZ
15. 16/2020/SZ
16. 18/2020/SZ
17. 19/2020/SZ
18. 20/2020/SZ
Komisja Programu Stypendialnego „Słonik” przyznała 5 stypendiów stałych. Łączna kwota stypendiów wyniosła 11.500 zł
Stypendia otrzymają osoby o następujących nr wniosków:
1. 1/2020/S
2. 2/2020/S
3. 3/2020/S
4. 4/2020/S
5. 5/2020/S
Stypendia finansowane są ze środków:
Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Nadleśnictwa Elbląg, American Home Biuro Nieruchomości, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego.

Niebawem poinformujemy Naszych Stypendystów o terminie i miejscu wręczenia umów stypendialnych.
Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego zaangażowania

Konkurs Literacki po raz siedemnasty!

XVII edycja Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg

Po raz siedemnasty poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 11 września w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ubiegłym roku, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2019″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2019″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 11 września 2020 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!

 

Wesprzyj działania Fundacji Elbląg

 

 1. Przekaż darowiznę na rzecz realizacji zadań statutowych w sferze pożytku publicznego.

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Elbląg:

46 1240 1226 1111 0010 0478 1746

Bank PeKaO S.A. O. w Elblągu

W tytule przelewu należy wpisać: darowizna na cele statutowe

Środki zasilą fundusz nieograniczony  i będą przeznaczone  na rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych Elbląga oraz na rozwój miasta zgodnie ze statutem Fundacji Elbląg poprzez finansowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych.

 1. Przekaż darowiznę ze wskazaniem konkretnego funduszu, który chcesz wesprzeć.

Wykaz funduszy:

 1. Fundusz Młodych Talentów –wspieranie młodych, uzdolnionych muzycznie mieszkańców Elbląga.
 2. Fundusz Jolanty i Zygmunta Stojek – wspieranie potrzebujących.
 3. Fundusz Stypendialny – dochód z tego Funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów z Elbląga, w ramach Programu Stypendialnego „Szansa”.
 4. Fundusz Stypendialny Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” – dochód z funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, celem poszerzenia ich możliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym życiu.
 5. Fundusz Młodzieżowy –   przeciwdziałanie bezrobociu elbląskiej młodzieży oraz zwiększanie jej aktywności poprzez finansowanie projektów elbląskich organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych i grup nieformalnych.
 6. Fundusz im. Zofii Puchalskiej – dochód z inwestowania kapitału żelaznego przeznaczany jest na stypendia dla zdolnych, ale ubogich dzieci.
 7. Fundusz im. braci Leszczyc – Grabianków – wspieranie przedsięwzięć społecznych o charakterze katolickim, wpisujących się założeniami w życie i działalność braci Grabianków.
 8. Fundusz im. Ryszarda Rynkowskiego – wspieranie elbląskiej młodzieży uzdolnionej muzycznie.
 9. Fundusz polsko – niemiecki – celem jest finansowanie wspólnych działań na rzecz naszego miasta.
 10. Fundusz Aktywności Seniorów – środki przeznaczane są na granty dla organizacji seniorskich. Promowane są pomysły (projekty), których celem jest aktywizowanie osób starszych do samodzielnego działania oraz do inicjowania ciekawych przedsięwzięć.

 

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Elbląg:

46 1240 1226 1111 0010 0478 1746

Bank PeKaO S.A. O. w Elblągu

W tytule przelewu należy wpisać: nazwę funduszu, który chcemy wesprzeć

 

 1. Systematyczne wsparcie Fundacji – to procentuje!

 

Szczególną formą wspierania działań Fundacji może być przekazywanie systematycznych darowizn, które umożliwią dalszą realizację zadań statutowych.

Osoby i podmioty, które zdecydują się finansowo wspierać Fundację Elbląg zostaną symbolicznie nagrodzone specjalnym Certyfikatem Darczyńcy Fundacji Elbląg.  Wręczenie Certyfikatów będzie odbywało się każdego roku w ramach uroczystej Gali Fundacji Elbląg.

 

ŚCIEŻKI WSPARCIA:

 

 • Certyfikat Darczyńcy, który wsparł finansowo Fundację Elbląg kwotą 20 zł/mc = 240 zł
 • Certyfikat Darczyńcy, który wsparł finansowo Fundację Elbląg kwotą 50 zł/mc = 600 zł
 • Certyfikat Darczyńcy – kwota według indywidualnej woli darczyńcy.

Na certyfikacie zostanie wskazana kwota przekazanej darowizny.

Osoby i instytucje, które zdecydują się przekazywać darowiznę w sposób systematyczny zawrą z Fundacją Elbląg umowę darowizny, która umożliwi odliczenie przekazanej kwoty w ramach rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

 

 1. Przekaż książki do Biblioteczki Fundacji Elbląg

W biurze Fundacji zlokalizowanym przy ul. Związku Jaszczurczego 17 umieszczone zostały regały na książki w ramach tzw. „book crossingu”. Każda zainteresowana osoba może nieodpłatnie skorzystać ze zbiorów, które powstały dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Jeżeli w swoich zasobach posiadają Państwo książki, z których już nie korzystacie – możecie je przekazać na rzecz Fundacji.

Sięgnij po stypendium Fundacji Elbląg!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 7 września 2020 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp. 

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2020/2021, tj. na 10 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe warunki znajdują się w załączeniu. Tu też można pobrać formularze wniosków.

 

Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

 

Stypendia „Szansy” i „Słonika” finansowane są ze środków: Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego i Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” oraz ze zbiórki publicznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Przekaż swój 1% Fundacji Elbląg!

Kampanie związane z pozyskaniem 1% podatku właśnie ruszyły! Warto zastanowić się nad przekazaniem 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym Fundacji Elbląg, która od 20 lat działa na rzecz mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego.

Decydując się na wybór Fundacji mają Państwo gwarancję, iż środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na szczytny cel m.in.:
– wsparcie programu stypendialnego „Szansa”,
– wsparcie programu stypendialnego „Słonik”,
– pomoc w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych Fundacji Elbląg
oraz inne działania statutowe.

Przy rozliczeniu należy podać nr KRS 0000033301

Liczymy na Państwa mobilizację! Każda złotówka jest na wagę złota, a dobro ofiarowane wraca ze zdwojoną siłą!

 

20-lecie Fundacji Elbląg!

4 lutego  świętowaliśmy 2️⃣0️⃣ urodziny Fundacji Elbląg.
W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Założycieli, Członkowie Rady, Zarządu, Komisji i Kapituł, Partnerzy Fundacji oraz Pracownicy. Kolejną okazją do świętowania (w szerszym gronie) będzie Jubileuszowa XX Gala Fundacji Elbląg, która odbędzie się pod koniec roku.

 

Wesołych Świąt!

 

W imieniu Zarządu oraz Pracowników Fundacji Elbląg
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia!
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zaufanie.

Prezes Fundacji Elbląg wyróżniony!

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Olsztynie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Prezes Fundacji Elbląg – Pan Krzysztof Grablewski otrzymał wyróżnienie za dotychczasową działalność w zakresie innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przede wszystkim za:
1) działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2) wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
3) wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4) aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5) inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6) realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8) wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów
w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Serdeczne gratulacje dla Pana Prezesa! Życzymy dalszych sukcesów!

Fundacja Elbląg nagrodzona!

Świetna wiadomość 
26 listopada w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja pn. „Bezpieczny Senior”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą kampanię skierowaną do seniorów.

Filmik zrealizowany przez Pracowników Fundacji Elbląg zajął pierwsze miejsce! Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec osób starszych.

Nagrodzony film

Czy wiecie, że za 20 lat co 4 osoba żyjąca w Polsce będzie w wieku senioralnym❓👴👵Chcemy zwrócić szczególną uwagę 📢na problem przemocy wobec osób starszych w związku z tym przygotowaliśmy dla Was filmik zrealizowany przez Pracowniķów Fundacji.Seniorzy są szczególnie narażeni na różne rodzaje przemocy. Pamiętajcie żeby REAGOWAĆ na krzywdę takich osób. Osoby, które doznały przemocy powinny wiedzieć, że istnieją instytucje, które mogą im pomóc. Gdzie można uzyskać taką pomoc❓➡️ POLICJA 🚔🚓➡️ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 🏣➡️ SŁUŻBA ZDROWIA 🏨W sytuacjach nagłych należy skorzystać z nuneru alarmowego 🚨☎️ 112

Gepostet von Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego am Freitag, 8. November 2019

Krzysztof Kosecki Filantropem Roku!

Za nami XIX Gala Fundacji Elbląg. Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostały konkursy: o tytuł Filantropa Roku 2018 oraz Konkurs Literacki.

Nagrodę w Konkursie Literackim w kategorii „Elbląska Książka Roku” otrzymała Pani Jadwiga Łada za książkę pt. „Floss”. Fundatorem nagrody jest Pan Łukasz Szulc z American Home Biuro Nieruchomości

Nominację do tytułu „Filantrop Roku 2018” otrzymali:

➡️Salon Jubilerski AGAT

➡️Grupa Finansowa ECF

➡️PUH ELPAD

➡️P.P.H Halex

➡️Pan Krzysztof Kosecki

➡️Pani Maria Kosecka

➡️Studio Fotograficzne KRASUŃ

➡️Państwo Bożena i Jan Lemierscy

➡️Zakład Szklarski „MIŚ”

➡️Nadleśnictwo Elbląg

➡️Pani Maria Puchalska

➡️Kantor „SILVANT”

➡️KAWIARNIA „U AKTORÓW”

Decyzją Kapituły Konkursu o tytuł Filantropa statuetka powędrowała do Pana Krzysztofa Koseckiego, który wykonuje nieodpłatne sesje zdjęciowe i od wielu lat współpracuje z DPS „Niezapominajka”. Pan Krzysztof realizuje projekty aktywizujące seniorów z wykorzystaniem sesji zdjęciowych. Powstają wystawy, kalendarze, materiały wideo inspirowane „wycieczkami” po epokach historycznych, sesje motocyklowe, muzyczna podróż sentymentalna. Wszystkie projekty mają charakter szeroko rozumianej rehabilitacji podopiecznych. Pan Krzysztof Kosecki był jak Święty Mikołaj spełniający marzenia z młodości i dzieciństwa.

Ponadto, wyróżnienia otrzymali:

Grupa Finansowa ECF
➡️za wsparcie Konkursu im. Aleksandry Gabrysiak, budowy Domu pod Cisem,
Szlachetnej Paczki oraz inicjatyw realizowanych przez:
➡️ZSZ nr 1 w Elblągu, MOPS, Przedszkole nr 32, Szkołę Tańca Cadmans, Hospicjum,
➡️Zespół Szkół w Tujsku, CSE Światowid, Socjalizacyjną Całodobową Placówkę
➡️Opiekuńczo-Wychowawczą, AMP El-Futbol, Szkołę Podstawową nr 18, Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt,

PUH ELPAD, Arkadiusz Meger
➡️za wsparcie Hospicjum poprzez zakup: specjalistycznych opatrunków przeciwodleżynowych, armatury łazienkowej, zaopatrzenie w materiały promujące opiekę

Studio Fotograficzne KRASUŃ, Małgorzata i Ryszard Krasuń
➡️za nieodpłatny zapis fotograficzny z imprez sportowych, wykonanie sesji fotograficznej zawodników Klubu oraz trenerów, z której zdjęcia były wykorzystane do promocji Klubu oraz reklamy Międzynarodowego Memoriału Bokserskiego o Puchar Wiesława Budzińskiego”

Bożena i Jan Lemierscy
➡️za zaangażowanie w działania na rzecz potrzebujących, np.: adopcję na odległość
dzieci z Afryki, zbieranie nakrętek z przeznaczeniem na wózki dla niepełnosprawnych dzieci, przeprowadzenie akcji zbierania sukien ślubnych, które przekazali do krajów Trzeciego Świata (m.in. do Kenii),
➡️są ambasadorami Hospicjum, przekazują środki finansowe, dary rzeczowe, kolportują ulotki, namawiają do pomagania, angażują innych darczyńców, uczestniczą w akcji Pola Nadziei

Nadleśnictwo Elbląg
➡️za wsparcie Hospicjum w organizacji świąt, akcji charytatywnych, pomoc w organizacji pikników rodzinnych, wypożyczanie sprzętu
➡️wsparcie Fundacji Elbląg poprzez:
➡️systematyczne wpłaty na fundusz stypendialny
➡️pracę w Komisji Stypendialnej
➡️pomoc Fundacji Elbląg w organizacji imprez plenerowych
➡️uczestnictwo w imprezach, uroczystościach, wydarzeniach

KAWIARNIA „U AKTORÓW”, Roman Badysiak
➡️za wieloletnią współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „KONTRA”, CSE
Światowid, Klubem „Kiwanis”, Polskim Związkiem Niewidomych, Klubem Środowisk
Twórczych, Uniwersytetem III Wieku
➡️za pomoc przy organizowaniu młodzieżowych imprez sportowych o zasięgu
miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, w tym zapewnienie nieodpłatnej obsługi imprez, cateringu,sprzętu, udostępnianie sali

Część artystyczną swoim występem umilili:

Małgorzata Wójcik (Akompaniowała Justyna Grzelachowska), Paulina Hebel (wieloletnia Podopieczna Fundacji), a także Gracjan Kalandyk z zespołem.

Opublikowane zdjęcia pochodzą do Patrona Medialnego wydarzania – elbląskiej gazety internetowej portel.pl