Fundacja Elbląg

Fundacja Elbląg

KRS: 0000033301

Naszą misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji.

skocz do menu lub skocz do podmenu lub skocz do treści merytorycznej

Inne w tym dziale

Bannery

Useful Artistic Skills Group

Kanał RSS

Strona główna » O Fundacji » Informacje dla biznesu

Rozmiar tekstu a A

Jak zostać darczyńcą Fundacji Elbląg?

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

Mając świadomość, że darczyńcą zostaje się z potrzeby serca, Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego przedstawia informacje, które mogą Państwu w tym pomóc.

FUNDUSZE, NA KTÓRE MOŻNA WPŁACIĆ PIENIĄDZE

 

1. FUNDUSZ NIEOGRANICZONY

Dochód z tego Funduszu przeznaczany jest na finansowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych. Kapitał żelazny Funduszu Nieograniczonego na koniec roku 2003 liczył 350.105,52 zł. Od chwili powstania (2000 r.) Fundacja przyznała 90 grantów dla organizacji pozarządowych na kwotę 102.000 zł.

 

2. FUNDUSZ STYPENDIALNY

Dochód z tego Funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla zdolnych i niezamoż­nych uczniów i studentów z Elbląga. Kapitał żelazny Funduszu Stypendialnego na koniec roku 2003 liczył 310.871,24 zł. Do roku 2003 Fundacja udzieliła 231 stypendiów na kwotę 258.420 zł.

 

3. FUNDUSZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SŁONIK”

Dochód z tego funduszu jest przeznaczany na pomoc w edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kapitał żelazny Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych liczy 12.656,71 zł.

Na stypendia dla dzieci niepełnosprawnych Fundacja przekazała ponad 7.000 zł.

Uwaga: darczyńca może wpłacić darowiznę na kapitał żelazny dowolnego funduszu lub zalecić niezwłoczne rozdysponowanie swojej darowizny zgodnie z celami wybranego funduszu.

 

4. DZIAŁANIA OPERACYJNE FUNDACJI

Pieniądze przeznaczone na obsługę biura Fundacji: koszty wynajmu pomieszczeń, telefonu, płac, promocji, korespondencji itp. Fundacja zatrudnia dwie osoby (półtora etatu). Roczne koszty operacyjne to ok. 30.000 zł.

 

FORMA WPŁAT

1. Wpłata na kapitał żelazny

Pieniądze wpłacone na kapitał żelazny nie mogą być przez Fundację nigdy wydatkowane. Jedynie dochód z nich przeznaczany jest zgodnie z przeznaczeniem funduszu.

2. Wpłata do natychmiastowego rozdysponowania

Są to wpłaty przeznaczone zgodnie z wolą darczyńców na natychmiastowe spożytkowanie poprzez np. udzielenie stypendium.

 

FORMY PODZIĘKOWANIA ZE STRONY FUNDACJI ELBLĄG

DO 1.000 ZŁ

Przy wpłacie od kwoty minimalnej do 1.000 zł informacja na temat darowizny ukaże się:

1. w Księdze Darczyńców na stronie internetowej Fundacji,

2. w sprawozdaniach rocznych Fundacji,

3. ulotkach i materiałach promocyjnych Fundacji Elbląg,

4. darczyńca będzie zapraszany na imprezy organizowane przez Fundację (uroczystość wręczenia decyzji stypendialnej, Gala Fundacji Elbląg itp.)

 

OD 1.000 ZŁ

Przy wpłacie od 1.000 zł do 3.000 zł, tj. np. opłaceniu jednego stypendium (lub wielokrotności):

1. darczyńca może jednorazowo wskazać stypendystę (stypendystów) z listy opracowanej przez Komisje Stypendialne lub Zarząd Fundacji

2. Fundacja oraz wskazany stypendysta będzie nagłaśniał w mediach fakt finansowania stypendium przez firmę lub osobę ( m.in. przy uroczystości wręczania decyzji stypendialnych),

3. darczyńca będzie otrzymywał informacje dotyczące postępów w nauce stypendysty,

4. fakt ufundowania stypendium przedstawiony zostanie na decyzji stypendialnej,

5. ukażą się informacje o darczyńcy na stronie internetowej, raporcie rocznym, materiałach promocyjnych fundacji

6. darczyńca będzie zapraszany na imprezy organizowane przez Fundację (uroczystość wręczenia decyzji stypendialnych, Gala Fundacji Elbląg itp.),


OD 10.000 ZŁ

Przy wpłacie od 10.000 zł darczyńca:

1. może założyć w ramach Fundacji własny, wyodrębniony fundusz,

2. będzie mógł go nazwać (np. swoim nazwiskiem),

3. będzie współdecydować o sposobie wydatkowania jego dochodów zgodnie ze statutem fundacji,

4. może stać się członkiem Rady Fundacji lub Komisji Stypendialnej,

5. uzyska możliwość corocznego wskazywania stypendysty,

6. będzie otrzymywał informacje dotyczące postępów w nauce stypendysty,

7. ukażą się informacje o darczyńcy na stronie internetowej, raporcie rocznym, materiałach promocyjnych fundacji

8. będzie zapraszany na imprezy organizowane przez Fundację (uroczystość wręczenia decyzji stypendialnych, Gala Fundacji Elbląg itp.)

Szczególnie zasłużeni dla Fundacji darczyńcy stają się członkami Rady Sponsorów Fundacji Elbląg, otrzymują w uroczysty sposób okolicznościową tabliczkę. O fakcie tym informowane są media.

Członkami Rady Sponsorów są: Ryszard Rynkowski oraz Krystyna Prokop-Kinicka.

Każdorazowo istnieje możliwość negocjacji co do form prezentacji darczyńcy, utworzenia nowego funduszu itp. Ponadto każdorazowo darczyńca otrzyma pisemne podziękowanie za darowiznę. Przy większych wpłatach zawierana będzie umowa darowizny.

 

NOMINACJE DO TYTUŁU „FILANTROPA ROKU” I „DOBROCZYŃCA ROKU”

Firmy i osoby, które najbardziej pomagają Fundacji, będą nominowane przez nią:

1. do Tytułu Filantropa Roku, organizowanego corocznie przez Fundację Elbląg

(np. nominowana została p. Krystyna Prokop-Kinicka, właścicielka Agencji Marketingu ANON 1 w Warszawie za wpłatę 50.000 zł na Fundusz Stypendialny)

2. do Tytułu Dobroczyńcy Roku, ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

SPONSORING AKCJI FUNDACJI ELBLĄG

Konkursu o Tytuł Filantropa Roku – 2.000-5.000 zł

1. umieszczenie loga firmy na formularzu nominacji (formularz rozesłany do ok. 300 organizacji i instytucji Elbląga i powiatu elbląskiego)

2. umieszczenie loga na ulotce rozdawanej podczas Gali Fundacji Elbląg (1000 szt.)

3. podawanie informacji i loga w spotach telewizyjnych i wypowiedziach w mediach

4. umieszczenie loga na plakacie konkursu

5. umieszczenie informacji i loga na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.elblag.pl

6. umieszczenie loga sponsora (baner) podczas Gali Fundacji Elbląg

7. umieszczenie informacji w spocie radiowym i telewizyjnym

8. informacja ustna podczas Gali

9. umieszczenie informacji w Raporcie Rocznym Fundacji Elbląg


Program Literacki Fundacji Elbląg – 1.000-2.000 zł

1. umieszczenie loga firmy na nagrodzonej i wydanej przez Fundację publikacji

2. podawanie sponsorów Konkursu FL w prasie, radiu i TV lokalnej

3. umieszczenie informacji i loga na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.elblag.pl

4. umieszczenie loga sponsora (baner) podczas uroczystości rozstrzygnięcia Programu

5. umieszczenie loga i informacji w Raporcie Rocznym Fundacji Elbląg


Doroczna akcja Fundacji „Złotówka na stypendia” – 2.000 zł

1. umieszczenie loga firmy na ulotce akcji (ok. 5000 szt.)

2. umieszczenie loga na plakacie akcji, który będzie wisiał w każdej szkole w Elblągu

3. podawanie informacji i loga w materiałach i wypowiedziach w mediach

4. umieszczenie informacji i loga na stronie internetowej www.fundacja.elblag.pl

5. umieszczenie loga sponsora (baner) podczas uroczystego podsumowania akcji

6. umieszczenie informacji w Raporcie Rocznym Fundacji Elbląg

Każdorazowo istnieje możliwość negocjacji co do kwot i form prezentacji darczyńcy.

 

USŁUGI FUNDACJI NA RZECZ BIZNESU

1. udostępniania informacji na temat wartych wsparcia programów społecznych prowa­dzonych przez organizacje społeczne z Elbląga, (np. firma Provident)

2. konsultacje odnośnie organizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,

3. możliwość przekazania dla Fundacji obsługi środków przeznaczanych przez firmę na dotacje dla organizacji i osób prywatnych.

powrót drukuj artykuł