Fundacja Elbląg, www.fundacja.elblag.pl

Księga Darczyńców 2010

Dodano: 04-11-2011

Przedstawiamy Państwu Księgę Darczyńców w 2009 roku (stan na 31 grudnia 2010 r.)
DOTACJE
Projekt partnerski „Traces of roots - up to development" - 4.697,70 zł wsparcie z Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Grundtvig
Fundacja im. S. Batorego - 20.000 zł Programy Stypendialne „Szansa" i „Słonik"
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 6.884,00 zł Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna"
Akademia Rozwoju Filantropii - 4.200 zł Program Stypendialny „Agrafka"

BIZNES
PPUH EDBA Barbara Szypulińska
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Fabryka Mebli Stolplyt Sp. z o.o.
Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu
Dialog S.A.

DARCZYŃCY INDYWIDUALNI, ANONIMOWI NABYWCY CEGIEŁEK
W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 nie ujawniamy danych darczyńców indywidualnych Fundacji oraz podopiecznych, jednak z całego serca wszystkim serdecznie dziękujemy za przekazane wpłaty i zachęcamy do dalszego wspierania naszych podopiecznych i realizowanych działań.

Więcej informacji nt. działalności Fundacji można uzyskać z Raportu za 2010 r. zamieszczonego w zakładce Raporty