Zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Z Aflatounem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. „Opiekunka dziecięca”

Data zamieszczenia: 04.02.2019r.

Oferty można składać do 11.02.2019r.

Dokumenty do pobrania:

rozeznanie rynku_szkolenia zawodowe_Opiekunka dziecięca

formularz oferty_rozeznanie rynku_szkolenia zawodowe_opiekunka_dziecięca