Zamówienia realizowane

W wyniku przeprowadzonych czynności wyłonienia wykonawcy w ramach rozeznania rynku zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

firmę:

„MPimages” Michał Polakowski

ul. Czerniakowska 15/2, 82-300 Elbląg 

Cena oferty wynosi: 4 000,00 zł/brutto 

Data publikacji: 04.04.2019r.