Zamówienia realizowane

W związku z realizacją projektu pt. „Vademecum Rozwoju Rodzinnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów z zakresu treningu interpersonalnego. 

Oferty przyjmujemy do dnia: 15.06.2020r.

Data publikacji: 01.06.2020r.