Zamówienia realizowane

W związku z realizacją projektu „Aktywność to podstawa, praca to równowaga” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi”

Oferty przyjmujemy do dnia: 13.09.2019r

Data publikacji: 06.09.2019r.