XIX Gala Fundacji Elbląg!

Tradycją stało się już, że coroczna Gala Fundacji Elbląg jest okazją do uhonorowania filantropijnej postawy jednego z nominowanych, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym. Tradycją jest też część rozrywkowa, którą zapewnią znakomici elbląscy artyści.

Podczas Gali Fundacji Elbląg zostanie rozstrzygnięta XIX edycja Konkursu o tytuł Filantropa Roku. Poznamy zatem firmę lub osobę, która w sposób szczególny zasłużyła się we wspieraniu działań organizacji pozarządowych, instytucji użyteczności publicznej oraz osób prywatnych z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Następnym punktem uroczystości będą wyniki XVI edycji Konkursu Literackiego.

Tradycyjnie już, podczas wydarzenia część rozrywkową zapewnią znakomici elbląscy artyści. Podczas Gali wystąpi Gracjan Kalandyk , Małgorzata Wójcik oraz Podopieczna Fundacji – Paulina Hebel.

Wydarzenie będzie także okazją do wsparcia dalszych działań organizacji. Przed uroczystością będzie można nabyć pocztówki okolicznościowe z monetą 2-złotową z Bramą Targową, z których dochód wesprze cele statutowe Fundacji Elbląg.

XIX Gala Fundacji Elbląg odbędzie się 15 listopada br. o godz. 18.00 w gościnnych murach Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystości zachęcamy do kontaktu z biurem Fundacji Elbląg (ul. Zw. Jaszczurczego 17, tel. 55 236 98 88) w celu nabycia cegiełek – wejściówek.

 

Kampania na rzecz Seniorów dotkniętych i zagrożonych przemocą

 

Czy wiecie, że za 20 lat co 4 osoba żyjąca w Polsce będzie w wieku senioralnym
Chcemy zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec osób starszych w związku z tym przygotowaliśmy dla Was filmik zrealizowany przez Pracowników Fundacji.
Seniorzy są szczególnie narażeni na różne rodzaje przemocy. Pamiętajcie żeby REAGOWAĆ na krzywdę takich osób. Osoby, które doznały przemocy powinny wiedzieć, że istnieją instytucje, które mogą im pomóc. Gdzie można uzyskać taką pomoc
 POLICJA 
➡️ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
➡️ SŁUŻBA ZDROWIA 
W sytuacjach nagłych należy skorzystać z numeru alarmowego ☎️ 112

FILM DOSTĘPNY TUTAJ

https://we.tl/t-39RrrAHoYQ  

 

 

 

Podziękowanie za 1%

Zarząd Fundacji Elbląg składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy  przekazali 1 % podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.
Zarząd Fundacji Elbląg składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy  przekazali 1 % podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy realizować szerokie działania Fundacji i wspierać naszych podopiecznych.

Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę 91 641,06 zł.
Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym. Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Znamy wyniki „Szansy” i „Słonika”!

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnych „Szansy” i „Słonika”. Stypendia na rok szkolny 2019/2020 otrzymało 26 uczniów ze szkół z Elbląga i powiatu. Łączna pula stypendiów wyniosła 27 800 zł. Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br.  o godz. 14:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

W ramach Programu Stypendialnego „Szansa” Komisja Stypendialna przyznała 14 stypendiów na łączną kwotę 20.800 zł.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium

 1. 1/2019/SZ
 2. 2/2019/SZ
 3. 3/2019/SZ
 4. 4/2019/SZ
 5. 7/2019/SZ
 6. 6/2019/SZ
 7. 9/2019/SZ
 8. 10/2019/SZ
 9. 12/2019/SZ
 10. 13/2019/SZ
 11. 15/2019/SZ
 12. 16/2019/SZ
 13. 17/2019/SZ
 14. 18/2019/SZ

Komisja Programu Stypendialnego „Słonik” przyznała 4 stypendia stałe. Łączna kwota stypendiów wyniosła 7.000 zł

Stypendia otrzymają osoby o następujących nr wniosków:

 1. 1/2018/S
 2. 2/2018/S
 3. 3/2018/S
 4. 4/2018/S

Konkurs o tytuł Filantropa Roku – podziękuj swojemu darczyńcy!

Podziękuj swojemu darczyńcy

Wiele osób, firm pomaga tym najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku. 
Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne, co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2018 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu podczas uroczystej Gali Fundacji Elbląg.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2019r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu poniżej oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej

Na pewno znacie pojęcie „wolontariat pracowniczy”  Tak się składa, że w miesiącach wakacyjnych część Naszych Pracowników każdy czwartek spędza w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” na wolontariacie  Wspieramy Seniorów  i każdego zachęcamy do działania  Tak niewiele potrzeba żeby sprawić odrobinę radości drugiej osobie 

Darczyńca z wizytą w Fundacji!

Od lat Erwin Vollerthun aktywnie działa na rzecz rodzimych stron swoich rodziców i żony – Elbląga i okolic. W jego działania chętnie włączyli się inni darczyńcy urodzeni jeszcze przed wojną w naszym regionie, którzy później zostali wysiedleni. Jednak ich miłość do rodzinnych stron pozostała.

Tradycją stało się już, że Erwin Vollerthun przyjeżdża do Elbląga. Nie tylko z sentymentu, ale również po to, by wzmacniać dobre relacje polsko-niemieckie. Co roku on i inni jego krajanie wspierają finansowo tutejsze organizacje. W czwartek (01.08.) darczyńca odwiedził Fundację Elbląg.

Sam Erwin Vollerthun wspiera elbląskie organizacje na rzecz odbudowania porozumienia polsko-niemieckiego, któremu poświęca się od lat. Wraz z innymi darczyńcami dotychczas przekazał łącznie ponad 32 tys. euro na rzecz różnych tutejszych organizacji. Wśród obdarowanych jest Fundacja Elbląg, Caritas, Mniejszość Niemiecka.
W tym roku, w towarzystwie Róży Kańkowskiej (przewodniczącej Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej), odwiedził Fundację Elbląg. Darowiznę 320 euro wręczył wiceprezesowi, Stanisławowi Puchalskiemu. Na powyższą sumę składają się datki kilku darczyńców.
— Niestety, kilku darczyńców ubyło, niektórzy zmarli. Inni decydują się na zmianę wspieranej organizacji tzn. jednego roku przekazują darowiznę na rzecz Fundacji Elbląg, a w drugim dla Caritas. Następną przyczyną jest to, że u nas – zapewne i u was, wiele rzeczy podrożało, jak np. energia, benzyna, olej opałowy, gaz — mówi Erwin Vollerthun. — To skłania ludzi do większego oszczędzania. U nas kryzys gospodarczy został w dużym stopniu zażegnany, w związku z tym udało mi się niektórych darczyńców ponownie uaktywnić, jak również pozyskać nowych — dodaje.

Tegorocznymi darczyńcami Fundacji Elbląg są osoby, które wiedzą jak ważne jest budowanie dobych stosunków i współpracy polsko-niemieckiej: Erwin Vollerthun, Matthias Dell, Annelise Knorr, Helmut Gehrmann, Angelika i Urlich Hergenhahn, Gunther Marzelli, Hannelore Engelhardt, Halmut Pankrath.

Sięgnij po stypendium Fundacji Elbląg!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa
6 września 2019 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp. 

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2019/2020,
tj. na 10 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe warunki znajdują się w załączeniu poniżej. Tu też można pobrać formularze wniosków.
Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.  
Stypendia „Szansy” i „Słonika” finansowane są ze środków: Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego i Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” oraz ze zbiórki publicznej.
PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”

PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK”

Konkurs literacki po raz szesnasty!

Szesnasta edycja Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg poszukuje mistrzów pióra.Liczy na miłośników słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 13 września w biurze fundacji.

 

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ubiegłym roku, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2019″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2019″.

 

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 13 września 2019 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się w załączeniu obok.

 

Zatem… do dzieła!

Dokumenty do pobrania:

Nasza stypendyska – Lidia Czarnecka liczy na Wasze wsparcie!

Elbląska szachistka Lidia Czarnecka prosi o wsparcie na wyjazd na Mistrzostwa Europy które odbędą się w Bratysławie ( 1-11.08 2019r.). Wyjazd jest w sierpniu zapisy i wpłaty należy dokonać do 20.05.2019r. Koszt całego wyjazdu to 8000 zł+ samolot. Lidia zbiera również na udział w Mistrzostwach Świata (10-14.09.2019 r.) Salobrena szachy szybkie i błyskawiczne. Koszt 5000 zł.
Wpłaty prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy:
UKS SKOCZEK ELBLĄG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ELBLĄGU, UL. DASZYŃSKIEGO 1, 82-300 ELBLĄG
NR RACHUNKU: PL 43203000451110000003938210
z dopiskiem „Dla Lidki”
Możecie także wpłacić pieniądze za pośrednictwem portalu
Zrzutka.pl: