American Home – Filantropem Roku 2019

W tym roku tytuł Filantropa Roku trafił do „American Home” Biuro Nieruchomości Łukasz Szulc. Wyróżnienia otrzymały firmy Kantor „Silvant” Edward Parzych oraz „AVANTE” Technika Okienna S.A. Damian Brzezinski.

Celem Konkursu o tytuł Filantropa Roku jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu oraz osób prywatnych. Zaszczytny tytuł może otrzymać przedsiębiorca, osoba fizyczna, firma prywatna lub państwowa, która w roku 2019 w sposób szczególny zasłużyła się we wspieraniu działań organizacji pozarządowych, instytucji użyteczności publicznej oraz osób potrzebujących z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.

Laureat konkursu – Łukasz Szulc od kilku lat angażuje się na rzecz lokalnej społeczności. Wśród działań darczyńcy wyróżnić możemy wsparcie: organizacji Biegu Niepodległości w 2019 roku, Mistrzostw Tańca Destination Dance Cup, akcję Mikołajkową organizowaną przez Rotary Club Elbląg Centrum, Przedszkole nr 14, sfinansowanie części kosztów oświetlenia dla Fundacji Końskie Zdrowie, a także ufundowanie nagrody głównej dla Laureata Konkursu Literackiego w 2019 roku. Decyzją kapituły konkursu – liczba działań oraz odbiorców, a także stały charakter udzielanego wsparcia świadczą o tym, że okazywana przez Filantropa pomoc jest świadoma i wartościowa.

Wyróżniona firma – „AVANTE” Technika Okienna S.A. w roku 2019 przekazała 17 okien na rzecz Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, a także w odpowiedzi na indywidualny apel –  osobie fizycznej. Ponadto, firma pokryła koszty montażu przekazanych okien. Działalność charytatywna Spółki kontynuowana jest również w roku bieżącym.

Kolejny z wyróżnionych – Kantor „Silvant” Edward Parzych  angażuje się społecznie od wielu lat. W roku 2019 wsparł Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” w organizacji „XI Międzynarodowego Memoriału Bokserskiego o Puchar Wiesława Budzińskiego”, przekazał rolety na rzecz Szkoły Podstawową nr 4 w Elblągu, a także finansowo wsparł organizację 50 – lecia Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych „ELSIN”.

Ze względu na aktualne zagrożenie COVID-19 wręczenie nagród i wyróżnień miało charakter indywidualny. Uhonorowanie laureata i wyróżnionych wśród szerszej publiki odbędzie się w przyszłym roku podczas Gali Fundacji Elbląg.

 

XVII edycja Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg rozstrzygnięta!

Konkurs organizowany co roku w ramach Programu Literackiego Fundacji Elbląg wyłania zwycięzców w dwóch kategoriach: „Elbląski Rękopis Roku” oraz „Elbląska Książka Roku”. Zgłoszone prace zostały poddane pod ocenę Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem dr. Tomasza Glinieckiego.
Decyzją Kapituły tytuł „Elbląskiej Książki Roku 2019” otrzymał zbiór wierszy pt. „Skrawek milczącej połaci” autorstwa Wiktora Mazurkiewicza. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 000 zł. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Dominika Lewicka – Klucznik za książkę pt. „M + M”.
W kategorii „Elbląski Rękopis Roku 2019” zwyciężyła Emilia Kowalska z pracą pt. „Czarna Róża”. Dzieło laureatki zostanie wydane na początku przyszłego roku. W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia: Marii Rekowskiej za rękopis „Nieprzeciętność powszedniości” oraz Grzegorzowi  Pawłowskiemu za rękopis „Opowieści fantastyczne”.
Ze względu na aktualne zagrożenie COVID-19 wręczenie nagród i wyróżnień miało charakter indywidualny. Uhonorowanie laureatów i wyróżnionych wśród szerszej publiki odbędzie się w przyszłym roku podczas Gali Fundacji Elbląg.

Fundacja Elbląg miejscem przyjaznym wolontariuszom!

Dnia 4 grudnia br. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zorganizowało uroczystość wręczenia Certyfikatów dla Organizacji Przyjaznych Wolontariuszom.
Bardzo się cieszymy, że Nasza Fundacja spełnia kryteria takiego miejsca.
Proces certyfikacji odbył się w ramach działań Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  (Korpus Solidarności).

Fundacja Elbląg wyróżniona w konkursie „Godni Naśladowania”

Dnia 2 grudnia br. odbyła się XVII Gala Konkursu „Godni Naśladowania”.

Z wielką radością informujemy, iż Fundacja Elbląg uzyskała wyróżnienie w kategorii „Organizacja Godna Naśladowania”.

Niezwykle budujące jest to, że podejmowane przez Nas działania są doceniane przez innych. Pragniemy podziękować Organizatorom, Kapitule Konkursu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań statutowych Fundacji.

Podziękowania dla Darczyńcy – AVANTE

Niezwykle się cieszymy, że na Naszej drodze spotykamy osoby i firmy, które decydują się bezinteresownie wspierać Naszą działalność.

Jedną z takich firm jest Technika Okienna Spółka Akcyjna – okna AVANTE. Dzięki życzliwości kadry zarządzającej w 5 pomieszczeniach, w których prowadzimy działania zostały wymienione okna. Przekazane i zamontowane przez Darczyńcę okna posłużą przez wiele kolejnych lat wpływając na zwiększony komfort pracy wśród kadry Fundacji.

W imieniu Zarządu oraz Pracowników serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą AVANTE i korzystania z usług firmy.

Wsparliśmy Dom Dziecka w Elblągu

Miasto Elbląg poinformowało o trudnej sytuacji spowodowanej wystąpieniem zakażeń COVID-19 w Domu Dziecka w Elblągu. Nie pozostaliśmy obojętni i przygotowaliśmy niespodziankę dla dzieci ‍♀️‍♂️Nasi Pracownicy dostarczyli do placówki smakołyki i masę gier, które umilą ten ciężki okres.
Trzymamy za wszystkich mocno kciuki i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
 

Podziękuj swojemu darczyńcy!

Wiele osób, firm pomaga tym najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku. Od blisko 20 lat Fundacja Elbląg nagradza najbardziej zaangażowanych.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne, co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku organizowany każdego roku przez Fundację Elbląg daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2019 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu podczas uroczystej Gali Fundacji Elbląg.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.fundacja.elblag.pl (w zakładce aktualności). Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 55 236 98 88 lub kierując pytanie na adres  e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl. Preferowaną formą złożenia wniosku jest droga pocztowa (wnioski należy przesłać na adres siedziby Fundacji: ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82 – 300 Elbląg).

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się COVID-19 Fundacja Elbląg może odstąpić od organizacji Gali/zmienić jej formę lub wręczenie nagród może mieć charakter indywidualny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UWAGA:

Termin naboru Wniosków został przedłużony do dnia 30.11.2020 r. 

Znamy już wyniki Szansy i Słonika!

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnych „Szansy” i „Słonika”. Stypendia na rok szkolny 2020/2021 otrzymało 23 uczniów ze szkół z Elbląga i powiatu.
Łączna pula stypendiów wyniosła 37.300 zł z czego kwota 14 200 zł zostanie przekazana w formie darowizny przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej.
W ramach Programu Stypendialnego „Szansa” Komisja Stypendialna przyznała 18 stypendiów na łączną kwotę 25 800 zł.
Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium
1. 1/2020/SZ
2. 2/2020/SZ
3. 3/2020/SZ
4. 4/2020/SZ
5. 5/2020/SZ
6. 6/2020/SZ
7. 7/2020/SZ
8. 8/2020/SZ
9. 9/2020/SZ
10. 10/2020/SZ
11. 11/2020/SZ
12. 12/2020/SZ
13. 14/2020/SZ
14. 15/2020/SZ
15. 16/2020/SZ
16. 18/2020/SZ
17. 19/2020/SZ
18. 20/2020/SZ
Komisja Programu Stypendialnego „Słonik” przyznała 5 stypendiów stałych. Łączna kwota stypendiów wyniosła 11.500 zł
Stypendia otrzymają osoby o następujących nr wniosków:
1. 1/2020/S
2. 2/2020/S
3. 3/2020/S
4. 4/2020/S
5. 5/2020/S
Stypendia finansowane są ze środków:
Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Nadleśnictwa Elbląg, American Home Biuro Nieruchomości, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego.

Niebawem poinformujemy Naszych Stypendystów o terminie i miejscu wręczenia umów stypendialnych.
Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego zaangażowania

Konkurs Literacki po raz siedemnasty!

XVII edycja Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg

Po raz siedemnasty poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 11 września w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ubiegłym roku, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2019″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2019″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 11 września 2020 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!